Onze website is momenteel onder constructie!

We zijn binnenkort weer online.

Huiswerkbegeleiding & bijles


Basisonderwijs:

 • We ondersteunen bij vakken als lezen, rekenen, spelling, taal, begrijpend
  lezen.
 • We kijken verder dan alleen de hulpvraag en zoeken met u naar een
  gepaste oplossing.
 • We helpen uw kind met het leren leren en bieden hem of haar verschillende
  leerstrategieën aan.


Voortgezet onderwijs:

 • We geven bijles aan leerlingen tot en met 4VMBO-TL op het gebied van
  alle vakken.
 • We geven bijles aan leerlingen in de onderbouw van havo, vwo en
  gymnasium.
 • We ondersteunen leerlingen van 11 tot 18 jaar met het leren plannen, het
  leren leren en het verbeteren van hun werkhouding.


Ieder kind is anders. Elk bijles- en huiswerkbegeleidingstraject is uniek. Samen met
u, als ouder(s) en eventueel uw kind, stellen we het begeleidingstraject samen. Dit
gebeurt tijdens een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek brengen we in
kaart wat de hulpvraag is en waar de aandacht moet liggen.


Wilt u meer weten?

Neem dan contact op via info@samenwijzerdb.nl of 06 41 34 57 33