Dagritme tijdens schooldagen thuis

Nu de scholen dicht zijn vanwege de coronacrisis is het voor iedereen zoeken
naar balans. Als ouder zijn we niet langer alleen maar ouder en
werkgever/werknemer, maar ineens ook ‘leerkracht.’


Dit vraagt voor iedereen om een andere invulling van de dag dan we gewend zijn.
Om hierbij te ondersteunen heb ik een dagritme gemaakt, waarin momenten zijn
ingebouwd dat ouders en kinderen gelijktijdig aan het werk kunnen.


Het dagritme downloadt u hier.

Ondanks dat alle kinderen nu thuis zijn blijft het wel belangrijk dat ze
eigenaarschap over hun onderwijs houden en stappen blijven doorlopen in hun
taakaanpak. Om dit te ondersteunen heb ik een stappenplan taakaanpak
gemaakt, waarin voor kinderen wordt gevisualiseerd hoe hun taakaanpak er nu
thuis uit zou kunnen zien.

Hier downloadt u de taakaanpak voor kinderen van groep 3 tot en met 8. En hier
downloadt u de taakaanpak voor kleuters.

March 31, 2020