Werkwijze

Bijna elke vorm van begeleiding heeft een andere werkwijze. Op deze pagina leg ik per vorm van begeleiding uit hoe ik te werk ga.

Persoonlijke begeleiding (PGB) & individuele begeleiding

Wanneer u als ouder/verzorger op zoek bent naar persoonlijke of individuele begeleiding – al dan niet via PGB - voor uw zoon of dochter neemt u doorgaans contact op per telefoon of per mail. Naar aanleiding van dit eerste contact plan ik een kennismakings-/intake gesprek in met u en uw zoon of dochter. Dit eerste gesprek is geheel vrijblijvend.

In dit gesprek wordt duidelijk of er een klik is, wat de hulpvraag is en aan welke doelen ik met uw zoon of dochter kan gaan werken.

Met behulp van de hulpvraag en de doelen stel ik een plan van aanpak op waarin duidelijk wordt hoe ik met uw zoon of dochter aan specifieke doelen ga werken. Dit plan van aanpak vormt de basis van de persoonlijke of individuele begeleiding. Het is dan ook van belang dat u zich als ouder in het plan kan vinden. Dit plan treedt dan ook pas in werking als we met elkaar zijn overeengekomen dat het plan goed is en aan de verwachtingen voldoet. Daarnaast gebruiken we dit plan ook tijdens de evaluatiemomenten die we elke 3 tot 6 maanden zullen inplannen. De tijd tussen de evaluaties is afhankelijk van de duur van de begeleiding die we met elkaar zijn overeengekomen tijdens het eerste gesprek.

Individuele schoolbegeleiding

Individuele schoolbegeleiding kan zowel door scholen als door ouders/verzorgers worden aangevraagd. Wanneer dit wordt gedaan doorloop ik een aantal stappen alvorens ik de schoolbegeleiding kan starten.

1. Intake ouders & school.

2. Observatie in de groep

3. Uitwerken en bespreken van de observatie

4. Onderwijsbehoeften formuleren.

5. Doelen bepalen.

6. Begeleidingswijze bespreken.

7. Plan van aanpak opstellen.

8. Begeleiden gedurende een overeengekomen periode.

9. Evaluatie.

10. Voortzetten of stopzetten van de begeleiding.

In mijn begeleiding vind ik het belangrijk dat er heldere en transparante communicatie is tussen school, ouders en mij als begeleidster. Vanaf het eerste moment is het voor mij belangrijk dat de school, dan wel de ouders, worden betrokken en meegenomen in het proces. Alle verslaglegging en plannen die ik opstel ten behoeve van mijn begeleiding worden zowel met school als met ouders gedeeld.

WhatsApp-begeleiding

De werkwijze bij de WhatsApp-begeleiding is duidelijk anders dan de persoonlijke en individuele (school)begeleiding. Voor meer informatie over de werkwijze bij deze vorm van begeleiding kunt u terecht bij de desbetreffende pagina.